Spółka Carbon Studio S.A. przeprowadza ofertę 127.500
akcji serii D.

ZAPISY: 16-24 MAJA 2019

BRANŻA: RYNEK GIER WIDEO

SPECJALIZACJA: unikatowy deweloper gier, działający na rosnącym rynku VR (wirtualna rzeczywistość)

Oferujący:   

Na podstawie Dokumentu Ofertowego oferowanych jest przez Emitenta w ramach publicznej oferty 127.500 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Niezależne studio deweloperskie z siedzibą w Gliwicach. Pierwsza firma deweloperska na polskim rynku, która tworzy gry od początku dedykowane technologii VR na platformy wszystkich liczących się producentów:

 • KOMPUTERÓW STACJONARNYCH  
 • KONSOLOWYCH 
 • MOBILNYCH 

Kluczowy projekt

“Weave magic with your hands, explore fantastic lands and protect Meliora from orcs and dragons!”

STRONA PROJEKTU

Cele emisji

 1. Produkcja nowej gry z gatunku VR Fantasy
 2. Działania marketingowe związane z promocją nowej gry
 3. Produkcja dodatku (standalone) – rozszerzenia gry The Wizards
 4. Działania marketingowe związane z promocją marki The Wizards oraz dodatku (standalone)
 5. Rozwój i zakup narzędzi wspomagających pracę zespołu

Carbon Studio działa na dynamicznie rozwijającym się rynku

Analitycy szacują, że w latach 2018-2022 globalna wartość rynku XR (wspólna nazwa dla VR i AR) wzrośnie o 442 proc. Obecna wartość XR wynosi 6.6 mld USD.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O RYNKU VR
 • Znaczący wzrost liczby sprzedanych gogli PS VR (ostatni kwartał 2018 roku to ponad 0.5 miliona sprzedanych nowych sztuk gogle PS VR).
 • Ponad 1 mln sprzedanych sztuk gogli Oculus Go i Xiaomi VR w niespełna rok od premiery
 • Bezprzewodowe gogle – nowym trendem na rynku VR. Spodziewana sprzedaż gogli Oculus Quest (premiera Q2 2019) na poziomie ponad 1.3 mln sztuk w niecały rok.

Liczba aktywnych użytkowników VR w miesiącu stale rośnie.
(oficjalne dane firmy Valve)

Harmonogram

 • Start oferty – Publikacja Dokumentu Ofertowego
 • 16 MAJA
 • Zapisy na akcje w Transzy Małych Inwestorów
 • 16-24 MAJA
 • Zapisy na akcje w Transzy Dużych Inwestorów
 • 16-27 MAJA
 • Spotkania z inwestorami indywidualnymi
 • 17 MAJA
 • Przydział akcji
 • 28 MAJA

Jak się zapisać na akcje Carbon Studio S.A.?

 1. Możesz otworzyć w DM BOŚ rachunek internetowy korespondencyjnie, kurierem lub w oddziale DM BOŚ SA.
 2. Wpłacić środki na rachunek inwestycyjny (informacja dostępna po zalogowaniu do rachunku w [Dyspozycje -> Przelewy]).
 3. Złożyć zapis – po zalogowaniu się do rachunku https://www.bossa.pl/ i upewnieniu się, że przelew został zaksięgowany [Portfel – > Wyciąg], złożyć w opcji [Dyspozycje -> Subskrypcje].

W przypadku pytań dotyczących formuły zapisów prosimy o kontakt: między 8:30, a 18:00
pod tel. 801 104 104, +48 (22) 50 43 104 lub makler@bossa.pl

„Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, a ponadto nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2286 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Carbon Studio SA („Spółka”) oraz o ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce jest Dokument Ofertowy sporządzony na podstawie art. 7 ust 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm) zamieszczony na stronie internetowej www.carbonstudio.pl. Oferta Publiczna jest adresowana do rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej.”